Denne boken ble laget i løpet av et to ukers kurs i bokdesign ved Kunsthøgskolen i Bergen. I løpet av kurset lærte vi grunnleggende ferdigheter i bokdesign, og laget innhold og utseende til en bok med cover, overskrifter, brødtekst, bilder, bildetekst, fotnoter, sitater, oversettelser og så videre. Formålet var å utforske relasjonene mellom tekst og bilder og i tillegg teste ut bruken av typografi og ulike designløsninger.

Rapport i forbindelse med mitt masterprosjekt om planter, fra Kunsthøgskolen i Bergen, som handlet om ulike relasjoner mellom planter og mennesker. Prosjektet var todelt, med en skriftlig del og en visuell del.