En fiktiv fagbok om typografi. Fonten som er brukt er Helvetica Neue. Boken er rettet mot studenter både på videregående, universitets- og høyskolenivå. Motivet på forsiden av boken er brukt som et gjennomgående element inni boken også.