Dette er eksempler på ting jeg har fotografert på hvit bakgrunn og med studiobelysning. Bildene ble brukt i forbindelse med produksjon av en katalog til masterstudentenes årlige avslutningsutstilling Substans, ved Kunsthøgskolen i Bergen. Dette var en del av et større prosjekt med blant annet logo, hjemmeside og katalog. Klassen jeg gikk i, skulle lage en

profil for hele utstillingen.