Her har jeg designet et fiktivt magasin, «Bokmarks»,  som handler om å lese bøker. Det inneholder blant annet anmeldelser, uttdrag fra bøker, essays, intervjuer osv. Målgruppen er i første rekke unge voksne, men også andre bokinteresserte. Fonten som er brukt heter FF Spinoza, en font med et klassisk uttrykk som også fungerer fint i store overskrifter.