abstract 1.jpg

Det øverste bildet viser en logo for Abstract Record, et uavhengig plateselskap for elektronisk musikk. Dette er et studentprosjekt. Her ville jeg utforsker hvordan musikalske landskaper kunne uttrykkes ved hjelp av typografi. 

Logoene og illustrasjonene på bildene under under er hentet fra skisseprosess og inspirasjonsfase. 

abstract 14.jpg