Foto og webdesign til et samarbeidsprosjekt om salg av gårdsprodukter og seterturisme. Med skinn, ull, garn og stoff fra rasen gammel norsk spelsau, som går på beite i området rundt Forollhogna Nasjonalpark. Hjemmesiden er under konstruksjon og ny link kommer snart.